woning- en utiliteitsbouw

woonzorgcentra

Hoogbouw Wielborgh Dordrecht

De meeste Nederlanders stellen het op prijs om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Als deze zelfstandigheid door medische of psychische oorzaken in het gedrang komt, is het woonzorgcentrum een praktische oplossing die een combinatie van zelfstandigheid met de noodzakelijk zorg in allerlei gradaties mogelijk maakt. De vraag naar dergelijke centra neemt snel toe. Woonzorgcentra zijn bouwkundig een uitdaging voor zowel architect als constructeur. Door de vele eisen die worden gesteld aan ruimtelijke indeling, functionaliteit en veiligheid moet vaak een intensief ontwerptraject worden doorlopen, waarbij zeer veel disciplines betrokken zijn. Niet zelden moeten meerdere budgetteringsrondes worden doorlopen, waarbij op alle fronten naar besparingen moet worden gezocht. De constructeur moet hier naast vakman c.q. vakvrouw ook vooral teamspeler zijn. De schaal en complexiteit van een dergelijk project vergt veel overleg, maar ook een duidelijke taakverdeling ten kantore van het ingenieursbureau. Concretio heeft bewezen deze taak aan te kunnen, en zowel de technisch-inhoudelijke als procesmatige kant van dergelijke projecten tot een goed einde te brengen.


referenties:

  • De Lindonk - Zwijndrecht (architect: EGM)
    De Lindonk Zwijndrecht
  • De Klockelaer - Dordrecht (architect: Snelder, Volá, Petit)
    Hoogbouw De Klockelaer Dordrecht
    Hoogbouw De Klockelaer Dordrecht
    Hoogbouw De Klockelaer Dordrecht