schadeonderzoek

Schade door wateraccumulatie plat dak

Ingenieursbureau Concretio heeft in de loop der jaren de oorzaak van een groot aantal constructieve schades onderzocht. Zo zijn er onder andere onderzoeken uitgevoerd aan bezweken constructies (ten gevolge van bijvoorbeeld aanrijdingen, overbelasting, bouw- of ontwerpfouten), ongewenste scheurvorming, lekkages, corrosie, betonrot en funderingsschade. Hierbij is een goede kennis van oude bouwmethodes en -technieken noodzakelijk. Met enige regelmaat wordt in arbitragezaken als deskundige opgetreden. Veelal wordt bij schadeonderzoek ook samengewerkt met materiaalkundige laboratoria of specialisten op het gebied van materialen, bouwfysica en/of grondmechanica, zoals bijvoorbeeld Stichting Houtresearch, Cauberg-Huygen, GeoDelft en Fugro.

Het vinden van deugdelijke oplossingen vereist veel creativiteit en grondig inzicht in de exacte oorzaak. Gegeven de veelal beperkte financiële middelen moet worden gezocht naar slimme herstelmethodes. Het beoordelen van schades behoort tot de meest leerzame onderdelen van het werk van onze ingenieurs, waarbij ook telkens lessen worden getrokken voor het voorkomen van fouten in onze eigen ontwerpen.

Schade door wateraccumulatie plat dak


referenties:

  • Funderingsonderzoek- en verbetering particuliere woningvoorraad te Dordrecht
    Onderzoek paalrot Dordrecht
    Funderingsonderzoek Dordrecht
  • Inspectie en berekening CAI-mast Hendrik-Ido-Ambacht
    Centrale antennemast Hendrik Ido Ambacht
    Centrale antennemast Hendrik Ido Ambacht