PDF versie PDF versie
funderingsherstel - perspalen
   
project: HAALBAARHEIDSONDERZOEK FUNDERINGSHERSTEL
JOHAN DE WITTGYMNASIUM TE DORDRECHT
   
omschrijving:

Bij het funderingsonderzoek onder dit monumentale schoolgebouw werd door Fugro in 2004 bacteriële aantasting van de houten palen vastgesteld. Geadviseerd werd binnen een termijn van 25 jaar een geheel nieuwe paalfundering aan te brengen. Van de gemeente ontving Ingenieursbureau Concretio de opdracht voor het uitwerken van een haalbaarheidsstudie voor funderingsherstel, zo mogelijk gecombineerd met het maken van een nieuwe fietsparkeervoorziening onder de school.

Omdat wens bestaat om de school tijdens deze werkzaamheden zo mogelijk in gebruik te houden, is onderzocht welke techniek hiervoor het meest geschikt is. Geadviseerd is de bestaande fundering op te vangen op een nieuwe betonvloer. Na het verder uitgraven van de aanwezige kruipruimte wordt eerst een betonvloer gemaakt, waarna perspalen via gaten in de nieuwe vloer worden ingebracht.

Als alternatief is tevens een nieuwe fietsparkeerkelder onder het voorplein ontworpen.

   
trefwoorden: herstelplan, tekening, berekening, perspalen, haalbaarheid
   
uitvoering: plan in behandeling
   

voorgevel Johan De Wittgymnasium aan het Oranjepark te Dordrecht
   

archieftekening bestaande fundering
   

doorsnede over bestaand gebouw
persinstallatie nieuwe palen
(tekening De Waal)
   
Deze herstelmethode wordt in Nederland al vele tientallen jaren toegepast, en staat ook wel bekend als “trekken aan de vloer”. De betonvloer wordt voorzien van gaten waardoor later palen worden ingebracht. De perskracht wordt via een oliedrukvijzel ontleend aan het gewicht van de betonvloer en het daaraan verbonden gebouw. Doordat geen trillingen worden veroorzaakt is deze methode bij uitstek geschikt voor kwetsbare panden.
   

doorsnede over compartiment nieuw te maken fietsenstalling onder school
   

doorsnede over nieuwe fietsenkelder onder voorplein