PDF versie PDF versie
woningbouw
   
project: RIETOEVERS ZWIJNDRECHT
   
omschrijving:

De woonwijk ‘Sterrenbuurt’ in Zwijndrecht bestond in hoofdzaak uit naoorlogse flatgebouwen en laagbouw in de goedkopere huursector. Hierdoor was geleidelijk de wijk achteruitgegaan, zowel in bouwkundig als in sociaal opzicht. De woningcorporaties besloten tot een grootscheepse vernieuwing van de wijk door het gefaseerd vervangen van oude woonblokken door nieuwbouw, zowel in de koopsector als sociale huursector. Inmiddels is een deel hiervan gerealiseerd. Ingenieursbureau Concretio heeft voor diverse blokken de constructie ontworpen.

Het project Rietoevers bestaat uit drie torens van vier verdiepingen en één toren van negen verdiepingen, waarin luxe appartementen en penthouse zijn ondergebracht. De onderheide betonfundatie is geconstrueerd met funderingsbalken en poeren. Op de begane grond zijn parkeerplaatsen onder de torens gesitueerd, waardoor het gehele gebouw eigenlijk ‘op poten’ staat. De draagconstructie daarboven bestaat uit een in het werk gestort betonskelet van wanden en vloeren.

   
opdrachtgever:

Forta Ontwikkeling B.V.

   
trefwoorden: woningbouw, verdiepingbouw
   
uitvoering: 2006-2007
   

artists impression

gerealiseerde gebouw
   

fragment voorgevel

fragment zijgevel
   

plattegrond
   

dwarsdoorsneden van één van de gebouwen