PDF versie PDF versie
funderingsherstel - voorspanbalken
   
project: FUNDERINGSVERNIEUWING 11 WONINGEN
SUMATRASTRAAT TE DORDRECHT
   
omschrijving:

Bij het funderingsonderzoek onder deze karakteristieke Dordtse woningen werd forse schade vastgesteld. Deze bestond niet alleen uit verzwakking van het hout van de palen, maar ook uit verzakking van de palen in zijn geheel. Het was daarom noodzakelijk een geheel nieuwe paalfundering aan te brengen. Van de aannemer voor het funderingsherstel ontving Ingenieursbureau Concretio de opdracht voor het uitwerken van tekeningen en berekeningen.

Omdat de eigenaren als voorwaarde voor de opdracht aan de aannemer stelden dat de begane grondvloer tijdens de bouw intact zou blijven, werd gekozen voor het aanbrengen van nagespannen betonbalken op nieuwe palen voor en achter de woningen. De gehele woning kwam hierbij feitelijk op een brugconstructie te rusten. Deze constructie is geheel onder de vloer gerealiseerd. Concretio heeft hiervoor de constructie ontworpen en ook voor begeleiding van de uitvoering gezorgd.

   
trefwoorden: herstelplan, tekening, berekening, bouwvergunning, voorspanning
   
uitvoering:

2005

   
originele geveltekening Riouwstraat
geveltekening Sumatrastraat
   
doorsnedetekening voorspanbalk waarop links de voorgevel en rechts de achtergevel;
de overspanning tussen de nieuwe palen in de straat en in de tuin bedraagt circa 11 meter.
   
tijdelijke bruggetjes voor toegang woning over sleuf voor nutsleidingen en betonbalk
wapening betonbalk in kruipruimte
(begane grondvloer zichtbaar bovenin foto)
   
spanvijzel op kabelstreng
oliedrukcompressor voor spanvijzel
   
betonbalk onder trottoir met voorspankabels
detailtekening kop voorspanbalk