detacheringsdiensten
en rekenservice

controle, toezicht en inspectie
Papier is geduldig. Daarom is het zaak dat op enig moment gecontroleerd wordt, of wat op papier staat ook daadwerkelijk overeenstemt met de werkelijkheid. Concretio heeft speciaal voor dit doel deskundige medewerkers paraat, die op de bouwplaats controleren of dat wat gebouwd aan uw eisen voldoet. Dat bouwplaatsen vaak niet de meest makkelijk inspecteerbare plaatsen zijn, hindert ons niet. Wij hebben de beschikking over diverse soorten klimmaterieel, meetapparatuur en inspectiemiddelen om verslag te leggen van de werkelijkheid.

bouwtoezicht

Hoogbouw De Klockelaer Dordrecht

Door een aantal gemeenten wordt de taak van bouwtoezicht (controle van berekeningen en tekeningen) voor een groter of kleiner deel aan Ingenieursbureau Concretio uitbesteed. Wij toetsen met name de constructieve aspecten van een bouwaanvraag, waarbij we de gemeentelijke diensten assisteren bij het tijdig en correct reageren op iedere bouwaanvraag, en waarbij we de indiener van deskundig commentaar op zijn ontwerp kunnen voorzien. Hierbij past Concretio zich aan aan de door de gemeente gewenste systematiek van document-afhandeling en administratie.


referenties:

  • Toetsing bouwaanvraag HSL voor gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht