constructieve waterbouw

toetsing bestaande waterkeringen

Een nieuw element dat de laatste jaren hieraan is toegevoegd is het toetsen van bestaande waterkeringen langs de grote rivieren in het kader van de wettelijk verplichte vijfjaarlijkse toetsing. Hiervoor zijn voor diverse waterschappen in geheel Nederland oude kerende constructies opnieuw doorgerekend en beoordeeld conform de huidige voorschriften. Veelal vinden deze werkzaamheden plaats in samenwerking met GeoDelft.


referenties:

  • Toetsing Rijnkade Arnhem (Waterschap Rijn & IJssel)