constructieve waterbouw

leidingkruisingen

Tekening leidingskruising met hoofdwaterkering Papendrecht

De dichte infrastructuur in Nederland leidt herhaaldelijk tot kruising van water of wegen met vele uiteenlopende leidingen. Concretio toetst en ontwerpt met enige regelmaat leidingkruisingen ter plaatse van wegcunetten, kademuren, damwanden en dergelijke.

Uitvoering leidingskruising met hoofdwaterkering Papendrecht

Uitvoering leidingskruising met hoofdwaterkering Papendrecht


referenties:

  • Gas- en hoogspanningszinker onder Nieuwe Merwede Papendrecht
    (Eneco)
  • Leidingkruising A15
    (Rijkswaterstaat)