constructieve waterbouw

dijkversterking

Keermuur dorpskern Everdingen

Het begon oorspronkelijk met een scheurtje in een dijkwoning. Concretio werd gevraagd een oordeel te geven over de oorzaak en oplossing van dit kleine probleem. Doordat de verschillende waterschappen in Nederland echter vele strekkende -kilometers dijk moesten ophogen in het kader van de Deltawet, kwamen ook vele constructieve problemen ten gevolge van deze dijkverhogingen aan de orde. Tegenwoordig is ons bureau dan ook niet alleen betrokken bij het beoordelen van schades, maar ook bij het ontwerpen van uiteenlopende nieuwe waterbouwkundige constructies om schade aan bestaande bebouwing te voorkomen en dijkversterkingen mogelijk te maken. Zo werden keermuren, damwanden, diepwanden, stabiliteitsschermen, en vele andere waterbouwkundige constructies berekend, getekend en onder ons toezicht gerealiseerd.


referenties:

 • U-bak Vuren
  (Hoogheemraadschap Tieler- en Culemborgerwaard)
 • Keermuur en stabiliteitsschermen Papendrecht-Oost
  (Hoogheemraadschap Alblasserwaard & Vijfheerenlanden)
  Keermuur Papendrecht-Oost
 • Diepwand en Kistdam Hardinxveld-Giessendam
  (Hoogheemraadschap Alblasserwaard & Vijfheerenlanden)
  Waterkering langs Merwede Hardinxveld-Giessendam
  Diepwand langs Merwede Hardinxveld-Giessendam
 • Keermuur Everdingen
  (Hoogheemraadschap Alblasserwaard & Vijfheerenlanden)
 • Schotbalkconstructie Ridderkerk
  (Waterschap IJsselmonde)